Telefon  +48 536 966 946

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Produkcja RDF

Odbiorcami produkowanego przez nas paliwa alternatywnego są cementownie. Wytwarzamy je z różnego rodzaju odpadów innych niż niebezpieczne, za wyjątkiem drewna poużytkowego, które kierujemy do recyklingu. Są to m.in. tworzywa, folie, tekstylia itp. – pełna lista przyjmowanych i przetwarzanych odpadów znajduje się poniżej. Oprócz odpadów przyjmujemy też gotowe paliwo RDF, które następnie uszlachetniamy i również przekazujemy do cementowni.

Zapraszamy do współpracy instalacje komunalne (dawniej RIPOK-i), sortownie odpadów, zakłady produkcyjne, placówki handlowe, centra logistyczne itp. Odpady mogą być dostarczone do naszego zakładu we własnym zakresie lub odebrane przez nas. Możliwa jest też zbiórka odpadów do kontenerów podstawionych przez ARW Baltic.

 

tworzywo

Lista odpadów, które przyjmujemy:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaje odpadów

 1.

02 01 03

Odpadowa masa roślina

 2.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 3.

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

 4.

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

 5.

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

 6.

02 03 81

Odpady produkcji pasz roślinnych

7. 

02 03 82

Odpady tytoniowe

 8.

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 9.

03 01 01

Odpady kory i korka

 10.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

 11.

03 01 81

Odpady chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

 12.

03 01 99

Inne niewymienione odpady

 13.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

 14.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

 15.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 16.

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

 17.

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

 18.

04 02 21

Odpady z nieprzetwarzanych włókien tekstylnych

 19.

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 20.

04 02 99

Inne niewymienione odpady

 21.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

 22.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 23.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

 24.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

 25.

08 02 01

Odpady proszków powlekających

 26.

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

 27.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 28.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 29.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 30.

15 01 03

Opakowania z drewna

 31.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 32.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 33.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

 34.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 35.

16 01 03

Zużyte opony

 36.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

 37.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 38.

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 39.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 40.

17 02 01

Drewno

 41.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 42.

17 03 80

Odpadowa papa

 43.

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

 44.

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

 45.

19 12 01

Papier i tektura

 46.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 47.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione 19 12 06

 48.

19 12 08

Tekstylia

 49.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

 50.

19 12 12**

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 51.

20 01 01

Papier i tektura

 52.

20 01 10

Odzież

 53.

20 01 11

Tekstylia

 54.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 55.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 56.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 57.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 58.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach